Home 2023-05-02T11:16:51+00:00

Welkom bij de Stichting Good Bears!

Stichting Good Bears Nederland (oprichting 1992, KVK 41 225 944) is een non-profit organisatiedie onderdeel uitmaakt van de internationale liefdadigheidsorganisatie  Good Bears of the World USA.

Onze stichting heeft als doel het schenken van Goodbears (troostberen) aan kinderen (jong en oud) die liefde, troost en geborgenheid nodig hebben nadat ze iets naars hebben meegemaakt. De Goodbears worden uitgedeeld in b.v. ziekenhuizen, crisiscentra en zorginstellingen. Oók rijden de goodbears mee op politie-, brandweer- en andere hulpverleningsvoertuigen.

De afgelopen jaren hebben tienduizenden Goodbears kinderen die een traumatische ervaring hebben opgedaan (b.v. door een ongeluk) getroost en zo een nieuw vriendje of vriendinnetje gekregen.

Loading...

Wilt u onze stichting Good Bears ondersteunen?

De Goodbears worden o.a. bekostigd door bijdragen van donateurs, giften, sponsors en de opbrengst van Good Bears artikelen. Kijk dan verder op onze website en meldt u aan als zakelijke of particuliere sponsor, of stuur een e-mail voor het afstemmen van uw wensen- en/of mogelijkheden. Met uw bijdrage maakt u het mogelijk de doelstelling van onze stichting te realiseren.

Doneren?

Het laatste nieuws

Onze sponsoren